Embed

TARİHTEKİ İLK OYUNCAKLAR

Oyuncağın tarihi belki insanlık kadar eski. Her ne kadar ilk çağda mağara duvarlarına resimler çizerken kullanılan taşlar dahi bugünkü boya kalemlerinin ataları olarak oyuncak sayılsa da, popüler anlamıyla tarihte bilinen ilk oyuncaklar Mısırlı!lara ait, MÖ 5. yüzyılda Mısırlı çocukların tahta atlarla oynadıklarına dair arkeolojik bilgiler edinilmiş. MÖ 2. yüzyılda ise Mısır'da topaç, misket biliniyormuş. Yine aynı dönemlere ait Firavun mezarlarında oyuncak bebekler bulunmuş. Eski Yunan, Roma ve Çin'de de kilden yapılıp fırınlanmış, hareketli kol bacaklara sahip bebekler yapıldığı biliniyor. Seri olarak üretilen ilk tahta bebekler ise 1700'lerin Almanyasına ait. Almanya ve oyuncak demişken akla gelen bir başka ayrıntı da ikinci dünya savaşı esnasında Almanya'daki teneke oyuncak fabrikalarının savaş esnasında silah üretmiş olmaları. Türk tarihinde satılmak üzere yapılan oyuncaklar ise Osmanlı döneminde ortaya çıkıyor. Eyüp'te hayvan bağırsağından yapılmış balonlar, tahta topaçlar, çemberler, tefler, toprak düdükler satıldığını tarih kitapları yazıyor...

Oyun ve oyuncağın tarihi belki insanlık kadar eskidir. İlk çağda mağara duvarlarına resimler çizerken kullanılan taşlar bugünkü boya kalemlerinin ataları olarak oyuncak sayılmaktadır.

Oyuncak, hem oyun hem oyunu sağlayan nesnedir. Topaç, bebek, çember, araba, bilye gibi. Çocuk, bebekliğinden başlayarak oyuncaklarla oynayarak dünyayı anlamlandırır ve eğlenir. Çocuk esas olarak kendi hayal dünyasını geliştirmek için kendi oyuncaklarını bulur veya imal eder. Tektip satılan oyuncaklar harcıalemdir. Çocuk, büyüklerini taklit ederek büyüdüğü için, büyüklerin kullandığı araç gereçlerin benzerini yaparak onunla büyükleri taklit etmesi sağlanır.

En basit oyuncak taş ve sopadır. Üçtaş beştaş veya dokuztaş yahut kaydırak oyunu için her yerde taş bulunabilir. Sopa denilen basit bir ağaç dalı çocuğun hayalgücünde at, araba vb işlere yarar. Bir ağaç dalından yapılan sapan tabii bir oyuncaktır.

Yine tabii bir oyuncak uçurtmadır. Gazete kağıdını kullanarak ve bir iple uçurarak oyuncak haline gelir. Bir ip, ip atlama ve çekişme oyunu için de kullanılır.

Ancak 20-21. yüzyıllarda teknolojik dijital oyuncaklar bütün bu doğal oyun ve oyuncakları ikinci plana atmıştır. Konsol oyunları yeni oyuncaklardır ama ekranda oynanırlar.


Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !